Selectiefilters

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Modules > Rapportage >

Selectiefilters

Selectiefilters kunnen toegepast worden op zowel Rapporten, Exports als Rasterweergaves. De volgende selectie mogelijkheden zijn aanwezig:

Periode

Extra selectie filter

Runtime filter

Wanneer in onderstaande uitleg wordt gesproken over een rapport dan wordt daarmee tevens bedoeld export of rasterweergave.

 

Periode

Kies de rapport periode op basis van een preset (voor-instelling) of kies een willekeurige periode m.b.v. de Van en Tot en met velden.

Rapportage_Periode

 

Extra selectie filter

De inhoud van een rapport kan worden beperkt m.b.v. een Extra selectie filter. Op deze wijze kan b.v. een rapport met de uren van slechts 1 klant worden afgedrukt.

ExtraSelectieFilter

 

Het veld Inhoud kan worden gevuld m.b.v. onderstaande dialoog.

WijzigFilterInhoud

Kies optie Vrije tekst voor het handmatig invoeren van (een deel) van de klantnaam, of kies optie Selecteer uit lijst om items te selecteren uit een lijst met voorkomende waardes.

 

Runtime filter

Het Runtime filter toont de gevonden waardes van de voor het filter geselecteerde velden en biedt hiermee de mogelijkheid om elke willekeurige combinatie van filters toe te passen.

RuntimeFilter