moduletoegang

Bekijk demo

Moduleautorisaties

Niet iedereen zal binnen TimeWriter dezelfde rol hebben. Sommige gebruikers hoeven alleen hun uren te registreren m.b.v. TimeWriter, terwijl andere gebruikers ook stamgegevens moeten kunnen aanmaken. Het mechanisme om dit te regelen/beheren heet "Moduleautorisatie"

 

TimeWriter freeware kent geen verschillende rollen.

TimeWriter Standaard kent twee rollen, t.w. gebruiker en beheerder

Binnen TimeWriter Pro kan de beheerder zelf rollen aanmaken en toekennen aan gebruikers of groepen van gebruikers.