Versie 5

Bekijk demo

Versie 5: Moderne software voor tijdschrijven

De eerste versies van TimeWriter stammen uit het jaar 1997. Het programma werd ontwikkeld met de (in die tijd populaire) ontwikkelomgeving Delphi. Inmiddels zijn we ruim 15 jaar verder, een periode waarin softwareontwikkeling en de context van computers nogal is gewijzigd.

Het werd daarom tijd om het product van de grond af aan opnieuw op te bouwen, dit keer m.b.v. de java ontwikkelomgeving. Het resultaat is een strak en gestroomlijd programma geschikt voor de Windows-PC en de Mac.

Alle versies van TimeWriter ( Freeware, Standaard en Pro ) kunnen nu gebruik maken van de cloud-database en zijn op die wijze vanaf meerdere locaties te gebruiken.

 

Verschillen t.o.v. de oude delphi versies:

  • Fris en modern uiterlijk
  • Beschikbaar voor Windows PC, Mac OS X, Android en iOS
  • Cloud database
  • Webclient (alleen bij cloud database)
  • Prijsafspraken (o.a. tarieven per jaar maar ook uitzonderingen op tarieven zijn gemakkelijk te realiseren)
  • Veelgebruikte taken (nieuw voor Freeware)
  • Synchroniseren met mobiele clients (Android en iOS)
  • Referentie-uren per periode. (waardoor mutaties eenvoudig doorgevoerd kunnen worden met behoud van historie)
  • Herstellen onbedoelde wis-aktie
  • Facturering

 

Helaas....

Helaas zijn er ook een paar onderdelen die het niet gehaald hebben tot in deze versie. Het zijn onderdelen die bij nader inzien toch niet helemaal passen binnen het generieke concept van TimeWriter, of onderdelen die erg gevoelig waren voor storingen (meestal gerelateerd aan koppelingen met andere software)

"Planner", dit onderdeel was maar voor een zeer beperkte groep gebruikers zinvol. Door de beperkte functionaliteit riep de module meer verwachtingen op dan dat het kon waarmaken.

"twOutlook", een steeds groter wordende variĆ«teit aan outlook versies ( 32bit, 64bit, lokaal, cloud, webbrowser) maakte het steeds ondoorzichtiger welke koppeling benodigd was. Dit in combinatie met het feit dat voor installatie vaak permissies nodig waren die een reguliere gebruiker niet heeft. Al met al een bron van ergernis voor zowel gebruiker als ontwikkelaar.

"twFact", aanhoudende problemen met software-componenten van derden hebben ons doen besluiten om deze functionaliteit te laten vallen.