Importeren vanuit oude/andere TimeWriter database

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Applicatie en database beheren (ControlPanelPro) >

Importeren vanuit oude/andere TimeWriter database

Wanneer er al eerder werd gewerkt met een oudere versie van TimeWriter dan kunt u de gegevens uit de oude versie importeren naar de huidige versie. Het is mogelijk de import plaats te laten vinden op de standaard administratie of naar een archief administratie. De wizard begeleidt u door het import proces.

 

Let op: Bij een import naar de standaard administratie wordt deze administratie overschreven (er wordt vooraf wel een backup gemaakt).

 

Via de import wizard kunnen gegevens overgezet worden van een oudere versie van TimeWriter. Het is van belang dat u weet over welke versie van TimeWriter u beschikt. Als u uw huidige versie van TimeWriter start staat er links bovenin met welke versie u werkt. Ook het menu Help | Over geeft hier informatie over.

 

De import wizard toont de volgende mogelijkheden:

Importeer vanuit

Naar: TimeWriter Professional (V. 5.x.x)

TimeWriter Freeware (V. 3.10.x)

Neem contact op met XSO support.

TimeWriter Standard (V. 4.9.x)

Neem contact op met XSO support.

TimeWriter Professional (V. 1.14.x)

Ga naar Import vanuit TimeWriter Professional V1.14.

TimeWriter Freeware (V. 5.x.x)

Neem contact op met XSO support.

TimeWriter Standard (V. 5.x.x)

Ga naar Import vanuit TimeWriter V5 Standard.

TimeWriter Professional (V. 5.x.x)

Nog niet beschikbaar.

 

Import vanuit TimeWriter Professional V1.14

Een installatiemap van TimeWriter Professional ziet er ongeveer uit zoals hiernaast. Als er geen instellingen zijn veranderd bevindt de database zich in de map TwAppSrv\data\twpro.

 

Wijs deze map aan als te importeren database map in de wizard.

 

import_twp_data

In de oude TimeWriter Professional kon worden gewerkt via tariefafspraken en via een tarief(factor) die is vastgelegd per aspect. In TimeWriter V5 wordt alleen nog gewerkt met tariefafspraken. Lees voor meer informatie het hoofdstuk Tariefafspraken.

 

Import vanuit TimeWriter V5 Standard

Bij een import vanuit een andere TimeWriter V5 applicatie is het van belang dat u eerst het database bestand lokaal heeft staan (dus niet in de cloud). Als er in de cloud gewerkt werd zet dan eerst de database over naar lokaal via Control panel | Database beheer.

 

De database staat dan in de map \data\xso_standard\default.

Wijs deze map aan als te importeren database map in de wizard.

 

Tariefafspraken

De functionaliteit van TimeWriter V5 is in vele opzichten vergelijkbaar met de eerdere versies. Echter op 1 punt wijkt de functionaliteit aanzienlijk af, n.l. het instellen van tarieven.

 

In TimeWriter V5 worden tarieven ingesteld als zgn. 'Tariefafspraken'. Een tariefafspraak is een willekeurige combinatie van stamgegevens die gekoppeld wordt aan een periode en een bedrag. Komt een urenboeking overeen met de gekoppelde stamgegevens dan is het tarief van toepassing.

 

In de import wizard hierna zal uw huidige tariefstructuur worden omgezet naar deze nieuwe tariefafspraken. Voor zover u de tarieven hebt ondergebracht bij 1 soort stamgegeven (b.v. Medewerkers) en geen gebruik hebt gemaakt van de tarieffactor (bij de andere stamgegevens), zal de conversie zonder nadere handmatige aanpassingen mogelijk zijn.

 

Historische urenboekingen kunnen worden 'bevroren' tot een in te geven datum, hierdoor blijft de oorspronkelijke tariefberekening gehandhaafd. De boekingen zijn echter niet meer aan te passen.

Voor urenboekingen welke niet bevroren worden zal een nieuwe tariefspraak worden gekozen. Indien er een verschil ontstaat tussen de oorspronkelijke tariefberekening en de nieuwe tariefberekening dan zult u daarover worden geïnformeerd middels een rapport.